Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
E-mail szkoły: www.sp22.oswiata.tychy.pl
Telefon: 32 2182851
783762522

Odwoływanie obiadów od godziny 6:30-8:15 pod numerem telefonu 783762522 lub e-mailowo najpóźniej do 8:15 danego dnia, w którym obiad ma być odwołany, na adres:
intendent@sp22tychy.pl
Adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, ul. Harcerska 25
Poland
Przyjmowanie skarg i wniosków: Dyrektor Szkoły mgr Aldona Iwaniuk
poniedziałek 14:00-15:00
konsultacje:
czwartek 14:00-15:00

Wicedyrektor Szkoły mgr Dagmara Wilczak
czwartek 14:00-15:00
konsultacje:
poniedziałek 14:45-15:45

Wicedyrektor Szkoły mgr Beata Ruszaj
wtorek 14:00-15:00
konsultacje:
poniedziałek 14:45-15:45

Spotkania z dyrektorem albo z wicedyrektorami możliwe są tylko po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub przez e-dziennik.
Wyłącznie w sprawach pilnych (np. wypadek, zdarzenie losowe) spotkania mogą się odbyć bez wcześniejszego umówienia się.
Godziny pracy sekretariatu: godziny przyjmowania petentów:
poniedziałek, wtorek, czwartek
8:00-15:30
środa, piątek
8:00-9:00 11:00-13:00

W okresie wakacyjnym Sekretariat Szkoły czynny codziennie od 8:00-13:00.

Dokumenty skierowane tylko do sekretariatu można wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku szkoły.

Druki szkolne są dostępne w zakładce Dla Rodziców/Formularze do pobrania.
Umowy do korzystania z obiadów są dostępne w zakładce Dla Rodziców/Umowa-obiady.

Galeria zdjęć