Oferta dla 7-latków

Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi zapewnia uczniom klas I bardzo dobre warunki do nauki.


Na dzieci czekają pięknie wyremontowane i umeblowane sale lekcyjne, które składają się z części edukacyjnej i rekreacyjnej. Część edukacyjna wyposażona jest w kolorowe krzesełka i stoliki dostosowane do wzrostu uczniów klas I. Każde dziecko ma swoją kolorową szufladkę, w której może przechowywać książki i przybory szkolne potrzebne na zajęcia, bez konieczności zabierania ich do domu. W części rekreacyjnej dzieci będą mogły odpocząć na kolorowej wykładzinie przy zabawkach dydaktycznych ułatwiających naukę.
Przyjazna i wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o wszechstronny rozwój dzieci.

Od I klasy prowadzone są lekcje języka angielskiego i zajęcia komputerowe w doskonale wyposażonych pracowniach z nowymi komputerami i tablicą interaktywną.
Nauczyciele prowadzą bardzo dużo zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów. Są to między innymi: zajęcia wokalno – taneczne, sportowe, plastyczne, czytelnicze, origami, sprawnej główki, językowe i informatyczne. Dla uczniów, którym nauka może sprawiać jakieś trudności przewidziane są zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze prowadzone przez wychowawców.
Nad rozwojem uczniów klas pierwszych czuwa pedagog szkolny, psycholog i logopeda, a o zdrowie dba pielęgniarka szkolna.
W pracowni logopedycznej wyposażonej w specjalistyczny sprzęt do pracy z dziećmi logopeda prowadzi terapię z zakresu wad i zaburzeń mowy oraz wykonuje przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy.
Dzieci mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, która otwarta jest w godzinach 7.00-16.30. Wychowawcy świetlicy pomagają dzieciom przy odrabianiu prac domowych, przygotowują do konkursów oraz prowadzą zajęcia komputerowe, muzyczne, taneczne i sportowe (np. bajkoterapia, zabawa tańcem i rytmiką) oraz wiele innych.

W szkole znajduje się stołówka, gdzie uczniowie mogą zakupić drugie śniadanie (owoce, warzywa, kanapki i kompot) oraz dwudaniowy obiad.
Biblioteka szkolna dysponuje bogatym księgozbiorem i Multimedialnym Centrum Informacji, z którego korzystają dzieci i rodzice oraz organizuje wiele ciekawych konkursów np. recytatorsko – plastyczny „ „Dobre wychowanie wierszem”, recytatorski „Brzechwa dzieciom”, „Zaczarowana kraina Juliana Tuwima”.
Swoją sprawność ruchową dzieci mogą rozwijać na dużej i małej sali gimnastycznej, a latem na boiskach szkolnych i placu zabaw pozyskanego w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”.
Na uczniów czeka nowa pięknie umeblowana szatnia uczniowska – każde dziecko posiada własną szafkę zamykaną na kluczyk, gdzie oprócz ubrań mogą przechowywać również książki oraz strój do zajęć sportowych.
Zapewniamy wysokie wymogi dotyczące bezpieczeństwa poprzez monitoring. Rodzice mogą często kontaktować się z wychowawcą, dzięki czemu mogą na bieżąco obserwować rozwój i postępy u swoich dzieci.
Nie bez znaczenia jest fakt, że szkoła posiada certyfikaty: „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła z prawami dziecka” UNICEF, „Szlachetna Paczka”, „Szkoła z klasą”, „Nauczyciel z klasą”, „Uczeń z klasą”,  „Czytające Szkoły – Cała Polska Czyta Dzieciom” i wiele innych.
Uczestniczymy w wielu programach unijnych (np. "Pierwsze koty za płoty w drodze do Europy", "eTwining", "Comenius", "Grundtvig", „post – crossing”), ogólnopolskich i regionalnych (np. „Cała Polska czyta dzieciom”, „Bezpieczna Szkoła”, „Szklanka mleka dla każdego ucznia’, „Owoce i warzywa w szkole”, „Soki i warzywa są na 5” i wiele innych.
Oferujemy wiele innych atrakcji: wycieczki, seanse filmowe, przedstawienia teatralne i inne imprezy i uroczystości szkolne.
Dyrektor i pracownicy szkoły starają się stworzyć miłą atmosferę do nauki i dbają o jak najlepsze warunki rozwoju dzieci.

Dodatkowe:

Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe z uczniem zdolnym: artystyczne (plastyczne, taneczne, sportowe, muzyczne), naukowe: informatyczne, językowe, polonistyczne, matematyczne, czytelnicze oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone z uczniem mającym trudności  w nauce, gdzie wyrównywane są braki dydaktyczne z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej poprzez doskonalenie sprawności manualnej, doskonalenie percepcji wzrokowej, doskonalenie percepcji słuchowej, usprawnienie i doskonalenie umiejętności czytania i pisania, wypowiadania się, rozwijanie umiejętności matematycznych, usprawnianie orientacji przestrzennej, usprawnianie koncentracji uwagi, niwelowanie barier i lęku przed nauką i szkołą oraz wzmocnienie wiary we własne możliwości dziecka.

Historia:

Szkoła Podstawowa nr 22 w Tychach Szkoła im. Rafała Pomorskiego w Tychach rozpoczęła swoją działalność dydaktyczno - wychowawczą 1 września 1976 roku. Znajduje się na osiedlu Honorata i mieści się w jednym budynku.
17 stycznia 1980 roku odbyła się w Teatrze Małym uroczystość nadania szkole imienia. Uroczystość poprzedziło otwarcie wystawy malarstwa Rafała Pomorskiego – Patrona Szkoły.
W maju 1985 roku nastąpiło otwarcie Galerii Sztuki Współczesnej, którego dokonał artysta malarz Stanisław Mazuś, jeden z inicjatorów powstania galerii. Tyscy artyści malarze: Jerzy Duda-Gracz, Helena Golda-Błahut, Stanisław Mazuś, Eryk Pudełko przekazali do galerii szkoły swoje prace.
1 września 1998 roku utworzono pierwszy oddział integracyjny na podstawie innowacji pedagogicznej dotyczącej utworzenia oddziału integracyjnego w szkole, którego realizacja zakończyła się sukcesem i utworzeniem klas integracyjnych na każdym poziomie, które funkcjonują nadal.
Od roku 2006 szkoła przeszła generalny remont połączony z kompleksową wymianą wyposażenia. Placówka posiada: dwadzieścia jeden sal lekcyjnych, dwie pracownie informatyczne, pracownię językową, pracownię logopedyczną, bibliotekę z Multimedialnym Centrum Informacji, świetlicę, jadalnię, kuchnię, szatnie wyposażone w szafki dla każdego ucznia, salę gimnastyczną i małą salę gimnastyczną połączoną z pracownią sensoryczną, boiska sportowe, plac zabaw pozyskany w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” oraz gabinet pielęgniarki szkolnej. Wszystkie pomieszczenia szkolne są funkcjonalne i estetycznie urządzone. Nowoczesne środki dydaktyczne, które posiada szkoła oraz udział w wielu programach unijnych (np. "Pierwsze koty za płoty w drodze do Europy", "eTwining", "Comenius", "Grundtvig", „post – crossing”), ogólnopolskich i regionalnych (np. „Cała Polska czyta dzieciom”, „Bezpieczna Szkoła”, „Szklanka mleka dla każdego ucznia’, „Owoce i warzywa w szkole”, „Soki i warzywa są na 5” i wiele innych) umożliwiają pełną i atrakcyjną realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego. Ważną rolę w szkole pełni świetlica szkolna dostosowana również dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, w której odbywają się ciekawe zajęcia dla uczniów i warsztaty dla rodziców (np. bajkoterapia, zajęcia taneczne, muzyczne, zabawa tańcem i rytmiką oraz wiele innych).

W szkole realizowanych jest dziesięć innowacji pedagogicznych między innymi: Program innowacyjny z zakresu edukacji regionalnej dla klas IV – VI Dziedzictwo kulturowe w regionie: „Moja ojczyzna – moje miasto”, innowacja  polonistyczno - dziennikarska: „Koło Młodych Reporterów”, innowacja pedagogiczna z edukacji europejskiej dla uczniów klas  IV - VI: „Moja Szkoła w Europie”, innowacja pedagogiczna z wychowania fizycznego: „Mały Sport – Dużo Zdrowia i Radości” dla dziewcząt z klas IV – VI,  innowacja: „Ruch, który doskonali umysł – kinezjologia edukacyjna w świetlicy szkolnej” oraz wiele programów autorskich np. „Origami i inne cuda z papieru”, „Supełkowe nutki”, „Każdy może być poetą”. Nauczyciele organizują ciekawe imprezy np. „Pasowanie na ucznia klasy pierwszej”, „Jasełka”, bale karnawałowe i wiele innych oraz wycieczki cykliczne np. do Planetarium w Chorzowie, Palmiarni w Gliwicach, Kopalni Soli w Wieliczce.
Do dyspozycji uczniów oraz rodziców jest logopeda, pedagog i psycholog, którzy prowadzą zajęcia z uczniami i rodzicami. Szkoła zatrudnia sześćdziesięciu jeden pracowników: czterdziestu trzech nauczycieli, czterech pracowników administracyjnych oraz czternastu pracowników obsługi. Taka kadra w pełni gwarantuje realizację wszystkich zadań szkoły. Ścisły wieloletni kontakt z różnymi instytucjami ułatwia proces dydaktyczno-wychowawczy, przyczynia się do podnoszenia efektów nauczania oraz promuje szkołę w środowisku lokalnym. To właśnie w naszej szkole narodził się pomysł powołania do istnienia Rejonowego Konkursu Twórczości Dziecięcej o Laur Rafała Pomorskiego pod hasłem „Niech zaświeci słońce”.
Nie bez znaczenia jest fakt, że szkoła posiada certyfikaty: „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła z prawami dziecka” UNICEF, „Szlachetna Paczka”, „Szkoła z klasą”, „Nauczyciel z klasą”, „Uczeń z klasą”,  „Czytające Szkoły – Cała Polska Czyta Dzieciom”, dyplomy w kategoriach: „COGITO, LEGO, AGO” i wiele innych.
Pomyślnie układa się współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Polskim Czerwonym Krzyżem, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Opieki Społecznej św. Faustyny, parafią pw. św. Jadwigi. Nasi uczniowie dbają również o mieszkańców tyskiego Schroniska dla Zwierząt, organizując na ich rzecz częste zbiórki pieniężne i rzeczowe w szkole.
Nasza placówka bardzo aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i od lat współpracuje Teatrem Małym, Młodzieżowym Domem Kultury nr 1, galeriami: „Obok”, „Miriam”, a od 2004 roku z Muzeum Miejskim. Współpracując ze Szkołami Podstawowymi co roku organizujemy Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas VI o tytuł „Bezbłędnego Szóstoklasisty” oraz Rambit Ekologiczno-Sportowy. Od lat trwa współpraca ze Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, którego przedstawiciele uczestniczą w przygotowanych przez naszych nauczycieli i uczniów degustacji potraw śląskich, spotkaniach z ciekawymi Ślązakami, oglądają spektakle teatralne poświęcone tematyce regionalnej. Szkoła w środowisku lokalnym cieszy się dobrą opinią. Wymownie świadczy o tym fakt, iż wielu rodziców mieszkających poza rejonem szkoły wybiera właśnie naszą placówkę jako najbardziej odpowiednie i najlepsze miejsce zapewniające wszechstronny rozwój swojego dziecka.

 

Galeria zdjęć