Godziny pracy

*****

Godziny pracy specjalistów:

 

L.p

Imię i nazwisko nauczyciela

Dni tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Ewelina Fułek

7:30-15:30

9:00-15:00

7:00-15:00

7:00-15:00

7:00-12:00

2.

Adrian Kozak

8:00-16:30

7:00-11:00

10:00-16:00

7:00-11:00

7:00-13:30

3.

Marzena Troszok

8.35-15.30

7.05-15.30

7.05-15.40

8.00-15.45

8.00-15.30

4.

Justyna Zabielska

7:05-14:35

7:05-14:35

7:05-13:40

7:05-13:40

7:05-11:30

 

Godziny pracy nauczycieli świetlicy

 

L.p

Imię i nazwisko nauczyciela

Dni tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Anna Wysocka

6:30-14:00

6:30-12:00

6:30-11:30

6:30-11:30

6:30-15:30

2.

Anna Kwaśniewicz

8:30-16:30

8:30-16:30

8:30-16:30

9:00-16:30

9:00-16:30

3.

Marta Janiec

8:30-16:30

8:00-15:00

8:00-15:00

8:00-15:30

8:00-14:30

4.

Milena Machowiec

 

10:00-13:00

9:50-13:40

10:00-13:10

 

 

Godziny pracy biblioteki i czytelni oraz Centrum Multimedialnego:

 Biblioteka czynna codziennie od 7.30 do 13.30.

Cenrtum Multimedialne codziennie od 7.30 do 8.30. 

 

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej:

 

Galeria zdjęć