Harmonogram konkursów

Kalendarz konkursów i zawodów w roku szkolnym 2023-2024

Tematyka konkursu

Cele

Termin

Adresaci

Organizator

Szkolny

“Pięknie piszę piórem”

Rozwijanie umiejętności starannego i ładnego pisania

listopad 2023

Uczniowie klas III-IV

G. Grzegórska -Lesiak

Przedmiotowy Konkurs z Języka Polskiego

Rozwijanie zainteresowań literaturą i gramatyką polską

październik 2023

Uczniowie klas VII- VIII

G. Grzegórska- Lesiak

Przedmiotowy Konkurs z Historii

Rozwijanie  zainteresowań historią

październik 2023

Uczniowie kl VI-VIII

E. Węgrzynek

K. Fojcik

Konkurs plastyczny „Jesienne drzewo”

Rozwijanie zdolności plastycznych, umiejętność odzwierciedlania obserwowania rzeczywistości przyrodniczej.

wrzesień/październik

Uczniowie klas I-III

A.Michta, J.Tarasiuk

M. Przybylska -Kępińskakonkurs

konkurs Mój różaniec święty” 

Rozwijanie zainteresowań religijnych poprzez działalność plastyczną, pielęgnowanie tradycji związanych z wiarą.

październik

Uczniowie klas I

M. Trojanowska M. Przybylska-

Kępińska

konkurs – „Przydrożne kapliczki”

Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych dzieci. Wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną.

kwiecień

Uczniowie klas I-III

M. Przybylska-

Kępińska

konkurs plastyczny i literacki 

“Tolerancja, szacunek, empatia”

Kształcenie empatii i wrażliwości, poznawanie granic tolerancji, odróżnianie tolerancji od obojętności,odrzucenia stereotypów w kontaktach międzyludzkich, kształcenie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych, innego wyznania, wywodzących się z innego kraju. Zachęcanie dzieci/młodzież do rozwijania i prezentowania swoich talentów. 

listopad 2023

Uczniowie klas I-III i klas IV-VIII

Justyna Zabielska

Marzena Troszok

Konkurs plastyczny 

- „Kartka bożonarodzeniowa”

Kultywowanie tradycji związanych ze świętami, rozwijanie inwencji twórczej i umiejętności korzystania z różnorodnych materiałów.

grudzień 2023

uczniowie klas 1-3

J. Rogowicz,

 B. Schlesinger, 

M. Talar

konkurs merytoryczno-sportowy DBI

 inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych,

luty 2024

Uczniowie  klas 6

Uczniowie klas 5

Justyna Zabielska

Małgorzata Kondracka

pedagog szkolny

Dzień Języka Polskiego-Wielkie szkolne dyktando

Zainteresowanie językiem polskim, wyrabianie nawyku bezbłędnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym

luty 2024

reprezentacje klas 4-8

G. Grzegórska Lesiak

Konkurs recytatorski poezji religijnej

Popularyzacja poezji o treściach religijnych autorów duchownych i świeckich. Poznawanie Boga poprzez piękno poetyckiego słowa.

kwiecień/maj 2024

uczniowie kl. 5-8

Dorota Kupień 

D. Chlasta-Obłąk

Konkurs plastyczny “Kartka Bożonarodzeniowa”

Kultywowanie tradycji świątecznych, rozwijanie zdolności plastycznych.

grudzień 2023

uczniowie klas 1-3

Jolanta Rogowicz

Beata Schlesinger

Monika Talar

Konkurs plastyczny – „Bezpieczne ferie zimowe”

Rozwijanie twórczości plastycznej dzieci oraz aktywności twórczej. Propagowanie bezpiecznego wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych.

styczeń/luty 2024

uczniowie klas 1-3

L. Pytel,

A. Michta, U. Rawska

Konkurs recytatorski

Uczniowie interesują się poezją, chętnie występują na scenie, prezentują swoje umiejętności, rywalizują w przyjaznej atmosferze

marzec 2024

uczniowie klas 1-3

A. Michta, R. Ciszewska

konkurs - “Eko- kwiat”

Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych dzieci. Wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną. Rozbudzanie zainteresowań przyrodą, jej bogactwem i pięknem.

kwiecień 2024

uczniowie klas 1-3

A. Michta

J. Tarasiuk

L. Pytel

Konkurs na kartkę wielkanocną

Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych dzieci. 

marzec 2024

uczniowie klas 1-3

K. Osińska, M. Jureczko

Konkurs Bank Talentów 

Odkrywanie i promowania nowych talentów w środowisku szkolnym.

marzec 2024

uczniowie klas 5-7

Dagmara Obłąk- Chlasta, Małgorzata Kondracka, Wiesława Szynawa

Konkurs ortograficzny – „Mistrz ortografii”

Uczniowie znają i stosują zasady ortograficzne.

marzec

uczniowie klas 2- 3

B.Szyja, B.Kozieł

Konkurs “Odżywiamy się zdrowo i kolorowo”

Popularyzacja wiedzy o zdrowym odżywianiu.

Nauka współdziałania w grupie.

maj 2024

uczniowie klas 4

A. Pęchalska, B. Szyja, M. Wyskocka-Gajda

Konkurs “Biolodzy na 6”

Rozwijanie zainteresowań przyrodą i najbliższą okolicą. Popularyzacja wiedzy biologicznej.

maj 2024

uczniowie klas 5

B. Szyja, A. Pęchalska, M. Wyskocka-Gajda

Konkurs - Między nami naukowcami

konkurs przyrodniczy (chemiczno-biologiczno-fizyczny)

Rozwijanie zainteresowań naukami ścisłymi oraz zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie.

kwiecień 2024

uczniowie klas 7

A. Pęchalska, M. Wyskocka-Gajda

Konkurs plastyczny - „Ziemia jak piękny ogród”

Rozwijanie zdolności artystycznych. Rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody. Propagowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej

maj

uczniowie klas 1-3

B. Szyja, B. Kozieł, A. Pęchalska

Konkurs plastyczny - “Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych dzieci.Propagowanie i wzmacnianie świadomości bezpieczeństwa na drodze.

wrzesień

uczniowie klas 4-8

A. Kwaśniewicz,
M. Janiec,
A. Kanclerz 

Konkurs wiedzy - “Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

Propagowanie i wzmacnianie świadomości bezpieczeństwa na drodze.

wrzesień

uczniowie klas 4-8

A. Kanclerz,
K. Ścieszka 

Konkurs plastyczny - “Szkolna maskotka”

Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych dzieci. Propagowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych, integracja środowiska szkolnego..

styczeń

uczniowie klas 1-8

A. Kanclerz,
wychowawcy klas 1-3; 8

Międzyszkolny

Międzyszkolny konkurs kaligraficzno- plastyczny: „Wiosenne zmagania” dla uczniów szkół integracyjnych.

Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych dzieci. Wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną. Integracja 

kwiecień

uczniowie klas 2- 3

Nauczyciele klas integracyjnych

Międzyszkolny konkurs plastyczny dla dzieci z klas  integracyjnych z okazji “Dnia Autyzmu“

Promowanie twórczości plastycznej. Rozwijanie zainteresowań.

kwiecień

uczniowie klas 4-8 

Anna Kanclerz, Małgorzata Kondracka, Justyna Zabielska,

Duety chemiczne - międzyszkolny konkurs chemiczny.

Rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy z nauk chemicznych.

marzec 2024

uczniowie klas 7-8

M.Wyskocka - Gajda

A.Pęchalska

Rejonowy

         

Międzynarodowy

Bóbr- Międzynarodowy Konkurs Programistyczny

Rozwijanie zainteresowań algorytmiką i technologią informatyczną oraz popularyzowanie programowania, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, pobudzanie  do twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Listopad/grudzień

Uczniowie klas VI-VIII

K. Ścieszka

 

 

 

Galeria zdjęć