Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz zajęć pozalekcyjnych:

 

zajęcia rewalidacyjne:

L.p

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj/nazwa zajęć

Główny cel zajęć

Dzień i godzina zajęć

1.

Justyna Zabielska

Surdopedagogika

Usprawnianie percepcji słuchowej. 

poniedziałek

9:45-10:45 12:55-13:55

czwartek

7:55-8:55

2.

Małgorzata Kondracka

Psychopedagogika

gr.1, gr.2

Rozwijanie kompetencji  emocjonalno-społecznych

wtorek 

7.00-8.00

czwartek

7.00-8.00

3.

Agnieszka Michta

Oligofrenopedagogika

Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości.

Poniedziałek

12.40-13.40

Wtorek

9.40-10.35

12.40-13.40

Środa 13.40-14.35

Czwartek

11.35-12.35

12.40-13.40

13.40-14.35

4.

Beata Kozieł

Oligofrenopedagogika

Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości.

wtorek 8.50-9.50

środa 7.00- 8.00

5

Marzena Troszok

Rewalidacja z logopedą

Usprawnianie zaburzonych funkcji.

Wykształcenie umiejętności komunikacyjnych.

Wzmocnienie sfery emocjonalnej.

Poniedziałek 8.35-9.35

9.35-10.35

10.35-11.35

11.35-12.35

12.40-13.40

13.40-14.40

Środa

7.55-8.55

11.35-12.35

12.40-13.40

13.4014.40

Czwartek

8.45-9.45

11.35-12.35

12.40-13.40

13.45-14.45

14.45-15.45

Piątek

10.35-11.35

11.35-12.35

12.35-13.35

13.35-14.35

6.

Justyna Tarasiuk

oligofrenopedagogika

Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości.

poniedziałek:

6:50-7:50

7:50-8:50

8:50-9:50

13:40-14:40

czwartek:

6:50-7:50

7:50-8:50

8:50-9:50

piątek:

7:00-8:00

7. 

Danuta Styczeń

Tyflopedagogika

Usprawnianie funkcji widzenia.

wtorek

13:50-14;50

czwartek

12:55-13:55

 

zajęcia z pomocy p-p:

L.p

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj/nazwa zajęć

Główny cel zajęć

Dzień i godzina zajęć

1.

Lidia Pytel

Trening Umiejętności Społecznych

Kształtowanie kompetencji społecznych. 

wtorek

15.40 - 16.25

2.

Justyna Zabielska

terapia integracji sensorycznej

Stymulowanie systemów sensorycznych w celu normalizacji, rejestracji i przetwarzaniu bodźców wejściowych. 

Poniedziałek

7:05-7:50

8:00-8:45

8:55-9:40

10:45-11:30

11:50-12:35

13:50-14:35

Wtorek

7:05-7:50

8:00-8:45

8:55-9:40

9:50-10:35

10:45-11:30

12:55-13:40

13:50-14:35

Środa

8-8:45

10:45-11:30

11:50-12:35

12:55-13:40

Czwartek

7:05-7:50

10:45-11:30

11:50-12:35

12:55-13:40

Piątek

8:00-8:45

8:55-9:40

9:50-10:35

10:45-11:30

3.

Justyna Zabielska

terapia ręki

Usprawnianie motoryki małej. 

Środa

7:05-7:50

 

Adam Osiński

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. ang. dla klas 1-3

Wyrównywanie bieżących braków edukacyjnych, tłumaczenie przerabianych zagadnień. Poprawienie znajomości języka angielskiego.

Środa 7.05-7.50

 

Adam Osiński

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. ang. dla klas 4-8

Wyrównywanie bieżących braków edukacyjnych, tłumaczenie przerabianych zagadnień. Poprawienie znajomości języka angielskiego.

Czwartek 7.05-7.50

 

Sławomir Czernecki

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. dla klas 4-6

Wyrównywanie szans edukacyjnych. Utrwalanie podstawowych umiejętności matematycznych. 

Piątek

7.05-7.50

 

Sławomir Czernecki

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. dla klas 7-8

Wyrównywanie szans edukacyjnych. Utrwalanie podstawowych umiejętności matematycznych. 

Wtorek

14.45-15.30

 

Marzena Jureczko

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze edukacja polonistyczna 

wzbogacanie, aktywizowanie i uściślenie słownictwa, doskonalenie wypowiedzi ustnych

Czwartek

7:05-7:50

 

Marzena Jureczko

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze edukacja matematyczna

Wyrównywanie bieżących braków edukacyjnych, rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych

Piątek

7:05-7:50

 

Marzena Troszok

Zajęcia logopedyczne z PPP

Usprawnianie zaburzonych funkcji.Wykształcenie umiejętności komunikacyjnych i pracy w grupie.Wzmocnienie sfery emocjonalnej.

Wtorek

7.05-7.55

8.00-8.45

8.55-9.40

9.50-10.35

10.45-11.30

11.50-12.35

12.55-13.40

13.50-14.35

14.45-15.30

Środa

7.05-7.50

 

Marzena Troszok

Terapia logopedyczna

Usprawnianie artykulacji.

Poniedziałek

14.45-15.30

Środa

8.55-9.40

9.50-10.35

10.45-11.30

Czwartek

8.00-8.45

9.50-10.35

10.45-11.30

Piątek

8.00-8.45

8.55-9.40

9.50-10.35

14.45-15.30

 

Beata Schlesinger

Zajęcia rewalidacyjne

Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia na miarę jego             indywidualnych możliwości.
Wyrównywanie, kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych             funkcji.            Wzmacnianie   wiary we własne siły i rozwijanie motywacji do pracy
.

poniedziałek

7.00-8.00

11.35-12.35

wtorek

7.00-8.00

8.40-9.40

środa

7.00-8.00

12.40-13.40

14.40-15.40

czwartek

7.00-8.00

 

Adrian Kozak

Zajęcia o charakterze terapetuczynym

Pomoc dziecku w pokonywaniu trudności oraz wspieranie jego wszechstronnego rozwoju.

poniedziałek 11:45-12:30, piątek 8:00-8:45.

 

Adrian Kozak

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Rozwój emocjonalny ucznia.Rozwój osobowości ucznia.Rozwój kompetencji społecznych ucznia.

czwartek 8:55-9:40, piątek 11:50-12:35, 12:55-13:40.

 

Adrian Kozak

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Usprawnianie zaburzonych funkcji ucznia.

poniedziałek 8:00-8:45, 13:50-14:35, wtorek 7:05-7:50, 8:00-8:45, 8:55-9:40, środa 12:55-13:40, 13:50-14:35, 14:45-15:30, czwartek 7:05-7:50

 

Adrian Kozak

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Rozwijanie zainteresowań i zdolności ucznia.

czwartek 8:00-8:45

 

Ewelina Fułek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji ucznia (zgodnie z opinią/orzeczeniem i obserwacją ucznia). W klasach I-III przede wszystkim usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, orientacji przestrzennej, funkcji słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych, rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy. W klasach IV-VIII stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych. 

poniedziałek

8:00-8:45, 

9:50-10:35,

10:45-11:30,

wtorek 

12:55-13:40

środa

7:05-7:50

 

Ewelina Fułek

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Rozwój emocjonalno-społeczny ucznia. 

poniedziałek 

11:50-12:35

środa 

12:55-13:40,

13:50-14:35

czwartek 

7:05-7:50

 

zajęcia z godzin dyrektorskich:

L.p

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj/nazwa zajęć

Główny cel zajęć

Dzień i godzina zajęć

1.

Beata Szyja

zajęcia rozwijające z języka polskiego

Rozwijanie zainteresowań polonistycznych. Doskonalenie umiejętności w czytaniu i pisaniu.

wtorek 10.45

2.

Jolanta Rogowicz

zajęcia rozwijające artystyczne

Rozwijanie uzdolnień plastycznych. 

piątek 7.05

3.

Jolanta Rogowicz

zajęcia rozwijające z matematyki

Rozwijanie i kształcenie  umiejętności matematycznych. 

poniedziałek 10.45

4.

Barbara Marter

zajęcia rozwijające z języka polskiego dla kl. 8

Rozwijanie zainteresowań polonistycznych i przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

środa 

14. 45

5.

Grażyna Grzegórska-Lesiak

zajęcia rozwijające z j. polskiego klasy 7

Rozwijanie i poszerzanie kompetencji polonistycznych

wtorek 14.45

 

Katarzyna Ścieszka

Zajęcia rozwijające i informatyki- Każdy może programować

Rozbudzenie zamiłowania do programowania jak i rozwijanie umiejętności programistycznych uczniów zdolnych. Realizacja celu wskaże uczniom na pożyteczną stronę zastosowania komputera i Internetu, ponadto pozwoli zagospodarować ich czas wolny.

środa 15.30

6.

Agnieszka Michta

Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne

Pobudzanie i usprawnianie procesów percepcji wizualnej oraz praktycznej działalności plastycznej

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

środa

12.50-13.40

 

Adam Osiński

Zajęcia rozwijające z j. ang. dla klas 5

Rozwijanie sprawności mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia ze słuchu; zwiększenie zasobu słownictwa; rozwijanie umiejętności współpracy z innymi uczniami.

Piątek 13.50-14.35

 

Sławomir Czernecki

Zajęcia rozwijające z matematyki dla klas 4-5, 6a i 6c

Rozwijanie umiejętności uczniów. Zachęcanie do rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Rozbudzenie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności. 

Poniedziałek

8.00-8.45

 

Sławomir Czernecki

Zajęcia rozwijające z matematyki dla klas 4-5 i 6d

Rozwijanie umiejętności uczniów. Zachęcanie do rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Rozbudzenie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności. 

Czwartek

13.50-14.35

 

Sławomir Czernecki

Zajęcia rozwijające z matematyki dla klas 7-8

Rozwijanie umiejętności uczniów. Zachęcanie do rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Rozbudzenie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności. 

Środa

8.00-8.45

 

Kinga Osińska

Zajęcia rozwijające z j. polskiego dla klasy 3c

- wspieranie dziecka w czytaniu ze zrozumieniem;

- wyzwalanie pozytywnego nastawienia do czytania;

- zwiększanie zasobu słownictwa u uczniów;

- poprawa koncentracji;

- kształtowanie umiejętności kategoryzacji;

- budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.

Poniedziałek 9.50-10.35

 

Marzena Jureczko

zajęcia rozwijające z matematyki

Rozwijanie i kształcenie  umiejętności matematycznych. 

poniedziałek 

14:45-15:30

 

Marzena Jureczko

zajęcia dodatkowej nauki j. polskiego

Kształcenie i rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych oraz sprawności językowych w zakresie recepcji- rozumienie ze słuchu, czytanie, mówienie i pisanie. Rozbudzanie chęci porozumiewania się po polsku

Czwartek

8:00-8:45

piątek

11:50-12:35

 

Urszula Rawska-Tarasiuk

zajęcia artystyczne dla klasy 2b

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich emocji za pomocą technik plastycznych. 

środa 7.05-7.50

 

Urszula Rawska-Tarasiuk

zajęcia rozwijające z informatyki dla klas 5

Rozwijanie i kształcenie  umiejętności informatycznych. 

czwartek 7.05-7.50

 

Beata Schlesinger

zajęcia rozwijające dla kl1

Rozwijanie zainteresowań matematycznych

Doskonalenie logicznego myślenia

Uczenie samodzielnego rozwiązywania zadań nietypowych.

wtorek 9.50-10.35

 

Justyna Tarasiuk

zajęcia rozwijające z j. polskiego

Zdobywanie nowych umiejętności w zakresie czytania, pisania i mówienia.

czwartek 14:45-15:30

 

Teresa Gontarczyk

     
 

Katarzyna Kawalec-Babel

zajęcia rozwijające j.angielski klasy 6

Rozwijanie sprawności mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia ze słuchu; zwiększenie zasobu słownictwa; rozwijanie umiejętności współpracy z innymi uczniami.

czwartek 14.45-15.30

 

Bogusława Lempart-Płonka

zajęcia rozwijające artystyczne dla uczniów klasy 3a

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji za pomocą różnych technik plastycznych.

 
 

Barbara Marter

zajęcia rozwijające z języka polskiego

Rozwijanie zainteresowań polonistycznych

środa                    14.45-15.30

 

Galeria zdjęć