Kalendarz imprez

Kalendarz imprez, uroczystości, wydarzeń i przedsięwzięć szkolnych 2023/2024

Tematyka

Cele

Termin

Adresaci

Organizator

Prezentacja   i tablice rocznicowe w holu szkoły    z okazji Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. Patriotyczny Rajd Rowerowy i pieszy

Uczenie szacunku do tradycji narodowych                i rozwijanie zainteresowań historią Polski          

wrzesień 2023

Uczniowie kl. 4-8

K. Fojcik           
E. Węgrzynek

K. Matusik-Kondla

Międzynarodowy projekt „Krokus”

Rozwijanie zainteresowań historią II wojny światowej

październik- kwiecień 2023/2024

Uczniowie kl. 4-8

D. Wilczak

Projekt multimedialny CEO, „Szkoła twórczych praktyk”

Rozwijanie  i kompetencji cyfrowych kreatywności uczniów  

Cały rok szkolny

Uczniowie kl. 4-8

G. Grzegórska -Lesiak

Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości , uroczysty apel, koncert pieśni patriotycznych w kościele  św. Jadwigi. 

Rajd  Niepodległościowy(rower/marsz)

Kształtowanie postaw patriotycznych

listopad  2023

Uczniowie kl. 4-8

K. Fojcik           
E. Węgrzynek

K. Matusi-Kondla

M. Wyskocka-Gajda

Jasełka z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Kultywowanie tradycji Świąt Bożego 

grudzień 

Uczniowie kl. 1-3

Maria Przybylska Kępińska

M. Trojanowska

Ogólnopolska  akcja „Żonkile”

Kształtowanie postaw patriotycznych, poszanowania kultury innego narodu i uczenie postawy tolerancji

kwiecień 2024

Uczniowie kl. 4-8

D. Wilczak

G. Bilangowska

K. Kawalec-Babel           

Międzynarodowy projekt :Krokus”

Kształtowanie postaw patriotycznych , poszanowania kultury innego narodu i uczenie postawy tolerancji

październik-marzec

uczniowie klas 1-8

D. Wilczak

G. Bilangowska

K. Kawalec-Babel

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Znajomość praw i obowiązków dziecka

kształtowanie postawy tolerancji, szacunku do drugiego człowieka

listopad 2023

uczniowie klas 1-8

D. Wilczak

G. Bilangowska

K. Kawalec-Babel

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-  Maja

Rajd patriotyczny(rower/marsz)

Kształtowanie postaw patriotycznych

maj  2024

Uczniowie kl. 4-8

K. Fojcik           
E. Węgrzynek

K. Matusik-Kondla

Zakończenie  roku szkolnego  kl. 8

Uczenie szacunku do tradycji szkolnych              i kształtowanie postaw patriotycznych

21.06.2024

Uczniowie kl. 8, nauczyciele, rodzice

wychowawcy             klas 8

Jasełka Bożonarodzeniowe.

Magiczny wieczór kolęd i pastorałek.  

Wprowadzenie w radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.  Rozwijanie uzdolnień aktorskich. Stworzenie ciepłego, świątecznego nastroju. 

grudzień/styczeń  20223/24

Uczniowie kl. 4 -8 

Dorota Kupień

D. Chlasta- Obłąk

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym.

Kształtowanie postaw patriotycznych. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

1 marca 2024 

Uczniowie klas VI-VIII

E. Węgrzynek

K. Matusik-Kondla

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 klas pierwszych.

Uroczyste przywitanie uczniów klas pierwszych.

wrzesień 2023

uczniowie klas 1

B. Szyja, B. Kozieł, J. Rogowicz, L. Pytel, U. Rawska- Tarasiuk

„Bezpieczne zabawy zimowe” – apel lub prezentacja

Uczniowie znają zasady postępowania w czasie zabaw zimowych. Uświadomienie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych oraz w czasie uprawiania sportów zimowych.

styczeń 2024

uczniowie klas 1-3

L. Pytel,

A. Michta, U. Rawska

Pasowanie na ucznia

Uczenie szacunku do tradycji szkolnych.

październik 2023

uczniowie klas 1

K. Osińska, M. Jureczko, B. Lempart-Płonka, R. Ciszewska 

Dzień Edukacji Narodowej

Kształtowanie serdeczności i szacunku dla wszystkich pracowników szkoły. 

październik 2023

uczniowie klas 1-3

Wszyscy nauczyciele zespołu edukacji wczesnoszkolnej.

Sprzątanie Świata –"Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!" Rozbudzanie świadomości ekologicznej.

Rozbudzenie i wzmocnienie świadomości ekologicznej. Wykreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: poszanowania zasobów naturalnych oraz racjonalnej gospodarki odpadami.

październik 2023

uczniowie klas 1-3

B. Szyja, B. Kozieł, U. Rawska, L. Pytel

Obchody z okazji Dnia Niepodległości 

Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunek dla Ojczyzny.

listopad 2023

uczniowie klas 1-3

Wszyscy nauczyciele zespołu edukacji wczesnoszkolnej.

Tradycje Andrzejkowe

Kultywowanie tradycji ludowej -integrowanie zespołu klasowego

listopad 2023

uczniowie klas 1-3

Wszyscy nauczyciele zespołu edukacji wczesnoszkolnej.

„Dzień Pluszowego Misia”

Uczniowie znają historię powstania pluszowego misia, integrują się ze sobą.

listopad 2023

uczniowie klas 1-3

B. Lempart- Płonka,

Dzień Tolerancji

Promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.

16 listopada 2023 r. 

uczniowie kl 1-8

Justyna Zabielska

Marzena Troszok

Spotkanie z Mikołajem

Kultywowanie tradycji, prezentacja -integrowanie zespołów klasowych (wspólne muzykowanie). 

grudzień 2023

uczniowie klas 1-3

Wszyscy nauczyciele zespołu edukacji wczesnoszkolnej.

Bal karnawałowy dla klas 1-3

Zapoznanie dzieci z tradycją zabawy karnawałowej i zachęcenie do jej kultywowania

- rozwijanie aktywności ruchowej, muzycznej. Kształcenie umiejętności wspólnej zabawy, tworzenie atmosfery życzliwości, współpracy oraz pozytywnych relacji w grupie

styczeń 2024

uczniowie klas 1-3

Wszyscy nauczyciele zespołu edukacji wczesnoszkolnej.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami - święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku -

Integracja osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia.

grudzień 2023

uczniowie klas 1-3

B. Lempart- Płonka, R. Ciszewska

Gwiazdkowy prezent

Akcja charytatywna mająca na celu uwrażliwienie społeczności szkolnej na trudne sytuacje rodzinne, niesienie pomocy potrzebującym rodzinom w naszej szkole poprzez zbiórkę  najpotrzebniejszych rzeczy. 

grudzień 2023

społeczność szkolna

Justyna Zabielska

Marzena Troszok

pedagog szkolny

Dzień Otwarty Szkoły

Rodzice i przyszli uczniowie znają pracę naszej placówki.

luty 2024

przyszli uczniowie naszej szkoły

Wszyscy nauczyciele

Dni Bezpiecznego Internetu

Uczniowie znają zagrożenia podczas korzystania ze stron internetowych oraz znają zasady korzystania z internetu.

luty 2024

uczniowie klas 1-3

B. Schlesinger, U. Rawska, M. Talar, L. Pytel

Dni Bezpiecznego Internetu

Inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego oraz świadomego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych

luty 2024

uczniowie klas 4-8

Justyna Zabielska, Katarzyna Ścieszka,

Małgorzata Kondracka

wychowawcy klas 4-8

Międzyszkolny konkurs kaligraficzno- plastyczny dla klas integracyjnych: „Wiosenne zmagania” dla uczniów szkół integracyjnych.

Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych dzieci. Wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną.

kwiecień 2024

uczniowie klas 1- 3 szkół integracyjnych.

Nauczyciele klas integracyjnych.

Europejski projekt Code Week „Czarujemy- programujemy; Udział w warsztatach „ Zakoduj Twojego pierwszego robota” oraz warsztatach „Zaprogramuj się na dobrą zabawę

Rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. jest popularyzacja i promocja nauki programowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

październik 2023

uczniowie klas 5-8

K. Ścieszka

Udział w Międzynarodowej Akcji „Godzina Kodowania

Popularyzacja i promocja nauki programowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

grudzień 2023

uczniowie klasy 7b

K. Ścieszka

Dni rodziny

Uczniowie odnoszą się do rodziców z szacunkiem, potrafią zaprezentować swoje umiejętności. wiedzę.

maj/ czerwiec 2024

uczniowie klas 1-3

Wszyscy nauczyciele zespołu edukacji wczesnoszkolnej.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024  klas III

Podsumowanie roku szkolnego, przedstawienie dorobku uczniów  klas 1-3

czerwiec 2024

uczniowie klas 3

Wychowawcy klas III

Dzień Nauki Polskiej

Wzmacnianie zainteresowania naukami przyrodniczymi. Integracja społeczności szkolnej.

luty 2023

uczniowie klas I-VIII

A. Pęchalska, M. Wyskocka-Gajda

Warsztaty świąteczne -florystyczne dla uczniów wraz z rodzicami. Wykonanie stroików świątecznych .

Spotkanie integracyjne . Rozwijanie zdolności i inwencji twórczej.

grudzień 2023

uczniowie, rodzice klas 6 i chętnych z klas 4-8

Katarzyna Kawalec- Babel , Małgorzata Kondracka, Gabrysia Bilangowska, zaproszone panie z grupy warsztatowej(florystki)

Tablice w holu szkoły z okazji różnych wydarzeń i świąt.

Uczenie szacunku do tradycji narodowych                i religijnych.      

cały rok szkolny

cała społeczność szkolna

A. Kanclerz

Organizacja wernisaży dla uzdolnionych uczniów klas 7

Wspieranie twórczości młodych, uwrażliwienie na kulturę i sztukę. 

cały rok szkolny

klasy 7

A. Kanclerz

Nagranie filmiku o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Rozwijanie kreatywności dzieci. Propagowanie i wzmacnianie świadomości bezpieczeństwa na drodze.

wrzesień

uczniowie klas 4-8

A.   Kanclerz

 

 

 

 

Galeria zdjęć